Quy trình nhập học (Mầm Non)

Quy trình nhập học (Mầm Non)


                                                Quy trình nhập học
    1. Ghi danh tại bàn Lễ Tân, nhận hồ sơ đăng ký nhập học
    2. Phụ huynh hoàn thành bộ hồ sơ đăng ký nhập học và nộp tại bàn Lễ Tân đồng thời nộp học phí và và các khoản đóng góp theo quy định trước khi đi học 2 ngày
    3. Bộ hồ sơ đăng ký nhập học bao gồm:
        • Phiếu đăng ký nhập học (theo mẫu của nhà trường ).
        • Thỏa ước nhập học của Phụ huynh và A Plus
        • Bản sao giấy khai sinh của bé.

        • Ảnh của bé (3 ảnh 3×4)

02373. 955. 777
Chat với chúng tôi