Đào tạo giáo viên định kì hàng tháng tại A Plus

 [mota]

Sự  tương tác hiệu quả giữa giáo viên và học sinh là chìa khóa hướng đến chất lượng giáo dục. Điều này chỉ có thể được thực hiện khi các giáo viên được trang bị kiến ​​thức và kỹ năng để dạy các lớp dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Nhận thức  được điều này, học viện A + luôn  đảm bảo rằng tất cả giáo viên đã sẵn sàng đứng lớp. Giáo viên được tham gia đào tạo về cách soạn giáo án, thiết kế bài học, quản lý lớp học và soạn bài tập về nhà. Hàng tháng, giáo viên và nhân viên sẽ được tham gia họp để trao đổi về quá trình theo dõi khóa học và chia sẻ kinh nghiệm trong việc xử lý các lớp học tại học viện. Trong A +  chúng tôi đánh giá sự phát triển chuyên nghiệp, đó cũng là lý do tại sao giáo viên được yêu cầu tham dự các khóa đào tạo liên quan đến lĩnh vực của họ.
Trở thành giáo viên giỏi và có năng lực là một trong những nguồn lực quan trọng nhất trong bất kỳ cơ sở giáo dục nào. Giáo viên đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển khả năng của học sinh. Các giáo viên A + được đào tạo về các vấn đề sau:
- Học cách sử dụng các phương pháp  hiệu quả trong các lớp khác nhau
- Điều chỉnh sách giáo khoa để phù hợp với trình độ của người học, sử dụng các kỹ thuật đặt câu hỏi hiệu quả, sử dụng các trợ giúp và tài nguyên lớp học có liên quan như bài tập về nhà và video giáo dục liên quan đến bài học trên lớp và phản hồi quá trình tương tác của học viên.
- Giáo viên A + luôn quan tâm thấu hiểu đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi của học sinh, đó là lý do tại sao giáo viên được trang bị kỹ năng xử lý các lớp học đa dạng.
Điều quan trọng của dạy học tích cực sáng tạo là giáo viên được đào tạo chuyên nghiệp và phát triển chuyên môn ngiệp vụ. Xu hướng trong giáo dục đang thay đổi nhanh chóng, đó là lý do tại sao A + đảm bảo rằng giáo viên luôn được cập nhật các phương pháp giảng dạy và tài liệu cho học sinh cũng được cập nhật. A + tin rằng dạy học là một kỹ năng phát triển, do đó, giáo viên giỏi cũng giống như những học sinh giỏi không bao giờ ngừng học hỏi và cải thiện bản thân. Đào tạo giáo viên tốt dẫn đến môi trường học tập tích cực và đến lượt điều này dẫn đến cải thiện việc giảng dạy và học sinh tốt hơn học tập.
[/mota]
[chitiet]



           Đào tạo giáo viên định kì hàng tháng

Giáo viên thảo luận các phương pháp giảng dạy mới

                                                                      Giáo viên dạy thử
 [/chitiet]

1900 866 676