Sứ mệnh tầm nhìn

Sứ mệnh tầm nhìn

Trong quá trình hội nhập và chuyển dịch kinh tế, Ngoại ngữ có vai trò và vị trí quan trọng trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và trong sự phát triển của đất nước. Cùng với sự hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước vào nền kinh tế thế giới, đòi hỏi phải nâng cao trình độ ngoại ngữ của nguồn nhân lực. Thời kì kinh tế hội nhập mở ra nhiều cơ hội cho những ai giỏi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh – ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Đây là thứ ngôn ngữ chung được sử dụng trong giao tiếp, công việc, giao lưu quốc tế, hỗ trợ những hoạt động cộng đồng mang tầm vĩ mô, toàn cầu. Trong một thế giới phẳng và xu thế toàn cầu hóa hiện nay, tiếng anh trở nên vô cùng quan trọng trong giao tiếp, tiếp thu kiến thức, làm việc, học tập…là chìa khóa vàng để dẫn tới thành công
Học Viện Giáo Dục A Plus là hệ thống trung tâm anh ngữ quốc tế và trường mầm non song ngữ được thành lập tháng 3/2013. Với sứ mệnh  đưa thế hệ trẻ Việt Nam trở thành “ công dân toàn cầu”, có hoài bão, tư duy và tầm nhìn rộng mở,  không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn góp phần giúp cho sự phát triển chung của cộng đồng, thế giới và tôn vinh giá trị bản sắc riêng của đất nước, của dân tộc mình.
Để trở thành công dân toàn cầu thế hệ trẻ cần được trang bị kỹ năng toàn cầu như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng công nghệ, kỹ năng mềm, kỹ năng ngôn ngữ. Ngày nay cả thế giới đang hòa nhập và dùng tiếng anh là ngôn ngữ thông dụng trong các hoạt động ngoại giao, thương mại quốc tế, giáo dục. Vì vậy đây được xem là yếu tố quyết định.


1900 866 676