Giáo Viên (Trung Tâm Anh Ngữ)

Giáo Viên (Trung Tâm Anh Ngữ)

 - Giáo viên Tốt nghiệp  Đại học  Sư phạm Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng anh
 - Tâm huyết, yêu nghề- Có tư duy đổi mới và phương pháp dạy học sáng tạo 
 - Có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm tốt , không ngừng học hỏi nâng cao chuyên môn
 - Giáo viên có các chứng chỉ quốc tế trong giảng dạy 
 - Giáo viên thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo với chuyên gia nước ngoài


1900 866 676