TỔNG KẾT MỘT NĂM RỰC RỠ CỦA CÁC THẦY CÔ VÀ NHÂN VIÊN TẠI HỌC VIỆN ANH NGỮ A PLUS!

[tintuc]

TỔNG KẾT MỘT NĂM RỰC RỠ CỦA CÁC THẦY CÔ VÀ NHÂN VIÊN TẠI HỌC VIỆN ANH NGỮ A PLUS!


Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, nhưng đây cũng chính là thời điểm để những doanh nghiệp có tầm nhìn, đủ sức mạnh vươn lên bứt phá. Học viện Anh ngữ A PLUS xin chân thành cảm ơn những thầy cô, các bạn nhân viên luôn nỗ lực cố gắng, sẵn sàng đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. 


A PLUS xin trân trọng vinh danh những cá nhân đã đạt được thành tích xuất sắc trong năm 2020 vừa qua:


️🏆 GIẢI XUẤT SẮC:

- 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐬𝐚̆́𝐜: 𝐌𝐬 𝐋𝐞̂ 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠

- 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐊𝐞̂́ 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐬𝐚̆́𝐜: 𝐌𝐬 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐔́𝐭 𝐋𝐚̂𝐦

- 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐬𝐚̆́𝐜: 𝐌𝐬 𝐕𝐨̃ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̀𝐧

- 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐌𝐚̂̀𝐦 𝐧𝐨𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐬𝐚̆́𝐜: 𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐁𝐮̀𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡

- 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐬𝐚̆́𝐜: 𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐉𝐚𝐧𝐞 

- 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐬𝐚̆́𝐜: 𝐌𝐬 𝐓𝐫𝐢̣𝐧𝐡 𝐃𝐮𝐧𝐠


️🏆 GIẢI TRIỂN VỌNG: 

- 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐨̣𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭: 𝐌𝐬 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̣𝐜

- 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐨̣𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭: 𝐌𝐬 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐋𝐢𝐧𝐡

- 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐨̣𝐧𝐠: 𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐀𝐥𝐚𝐢𝐧

- 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̂̀𝐦 𝐧𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐨̣𝐧𝐠: 𝐓𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐮𝐧𝐠

- 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐨̣𝐧𝐠: 𝐌𝐬 𝐓𝐫𝐢̣𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡

Năm mới đã đến mang theo nhiều hy vọng mới, A PLUS xin kính chúc tất cả các thầy cô, nhân viên trung tâm, giám đốc chi nhánh một năm mới thành công rực rỡ!


[/tintuc] [mota]Mô tả thêm[/mota] [chitiet]Chi tiết[/chitiet]

02373. 955. 777
Chat với chúng tôi