"𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐇𝐎̣𝐂 𝐀𝐍 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 - 𝐗𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦"

[tintuc]

📣📣 LỊCH TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH:
"𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐇𝐎̣𝐂 𝐀𝐍 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 - 𝐗𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦"
--------------------------
✍️Thực hiện nghiêm túc thông tư của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN.

✍️Mầm non song ngữ APLUS xin thông báo lịch chương trình tập huấn "Xử lý và phòng tránh tai nạn thương tích thường gặp cho trẻ em" đến CBNV và giáo viên như sau:
 ✍️Thời gian: 8h30, CHỦ NHẬT, ngày 27/11/2022
 ✍️Địa chỉ: 09 Hạc Thành, P.Điện Biên, TP. Thanh Hoá
 ✍️Đối tượng tham gia tập huấn: Tất cả cán bộ nhân viên và giáo viên Mầm non song ngữ APLUS

 ✍️Với mục tiêu:
- 100% trẻ được đảm bảo tính mạng, không có tai nạn thương tích xảy ra tại Mầm non song ngữ APLUS.

- 100% CBGVNV trong trường được tuyên truyền phổ biến xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích một cách cụ thể có hiệu quả.

- 100% CBGVNV trong nhà trường được cung cấp những kiến thức về yếu tố, nguy cơ và cách phòng chống tai nạn thương tích, sơ cấp cứu thông thường nhằm đảo bảo xử lý ngay và kịp thời khi có tai nạn xảy ra.
✍️Thay mặt BLĐ, xin được thông báo lịch tập huấn để tất cả cán bộ giáo viên nắm được lịch và tham gia nghiêm túc để chương trình tập huấn được diễn ra thành công.

𝐓𝐫𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠!
[tintuc][/tintuc] [mota]Mô tả thêm[/mota] [chitiet]Chi tiết[/chitiet]02373. 955. 777
Chat với chúng tôi