"𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐇𝐎̣𝐂 𝐀𝐍 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 - 𝐗𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦"

[tintuc]

🎯 Thanh Hoá, Ngày 27 tháng 11 năm 2022
Ngay lúc này, chương trình tập huấn "Xây dựng trường học an toàn" được Tập đoàn giáo dục & công nghệ APLUS phối hợp với các Bác sĩ, y tá Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá tổ chức dành cho Cán bộ nhân viên, giáo viên APLUS đang diễn ra vô cùng sôi nổi.
Xin lan toả tinh thần học tập, bồi dưỡng hăng say của các APLUSers trong ngày chủ nhật tới tất cả mọi người 💜
[tintuc][/tintuc] [mota]Mô tả thêm[/mota] [chitiet]Chi tiết[/chitiet]
1900 866 676