Tọa đàm: "ĐỊNH HƯỚNG CHỌN NGHỀ CHỌN TRƯỜNG THÀNH CÔNG"- TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG 1

[tintuc]🎯 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑻𝑯𝑷𝑻 𝑵𝒐̂𝒏𝒈 𝑪𝒐̂́𝒏𝒈 𝑰, 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 12 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 12 𝒏𝒂̆𝒎 2022
👥 Tọa đàm: "ĐỊNH HƯỚNG CHỌN NGHỀ CHỌN TRƯỜNG THÀNH CÔNG", do Tập đoàn giáo dục & công nghệ APLUS phối hợp với Trường THPT Nông Cống I tổ chức.
✈✈ APLUS tiếp tục hành trình "Định hướng cho thế hệ công dân toàn cầu". Điểm dừng tiếp theo là THPT Nông Cống I.
🌻 Tại buổi tọa đàm diễn giả Ms.Dương Thủy - COO APLUS đã khẳng định:
"𝑇𝑎̣̂𝑝 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑑𝑢̣𝑐 & 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝐴𝑃𝐿𝑈𝑆 𝑣𝑎̀ 𝑇𝐻𝑃𝑇 𝑁𝑜̂𝑛𝑔 𝐶𝑜̂́𝑛𝑔 𝐼, 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑚𝑢̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛. 𝑀𝑎̣𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑣𝑒̂̀ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑙𝑜̂́𝑖 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑎̣𝑜 đ𝑢̛́𝑐 𝑙𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑎̣𝑛ℎ, 𝑐𝑜́ 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛, 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖. Đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑎́𝑝 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑖 đ𝑜𝑎̣𝑛 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑐𝑢̉𝑎 đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐. 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛́ 𝑚𝑒̣̂𝑛ℎ đ𝑜́, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡𝑖̀𝑚 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚, ℎ𝑜̣𝑐 ℎ𝑜̉𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑛𝑔."
✈✈ Điểm trường tiếp theo trên hành trình "Định hướng cho thế hệ công dân toàn cầu" APLUS sẽ dừng chân tại điểm trường nào? Hãy cùng APLUS chờ đón nhé.
--------------------------------------
HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ APLUS - DẪN BƯỚC TƯƠNG LAI
🏣 Trụ sở chính: 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
☎ Hotline: 1900 866 676[tintuc][/tintuc] [mota]Mô tả thêm[/mota] [chitiet]Chi tiết[/chitiet]1900 866 676