Camera

Camera

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CAMERA
1. Cách cài đặt camera trên máy tính
- Bước 1: Tải phần mềm IVMS-4200 lite
- Bước 2:  Điền thông tin user name, mật khẩu 
- Bước 3: Cài đặt các thông tin:
+ Tên riêng: A plus
+ chế độ đăng ký: IP/Domain
+ địa chỉ: mamnonsongnguaplus.cameraddns.net
+ port: 8000

2. Cách cài đặt trên điện thoại
-Bước 1: Tải phần mềm IVMS -4500
- Bước 2: mở phần mềm, chọn vùng Châu  Á - Việt Nam
- Bước 3: vào thiết bị, chọn "+" , vào gán thủ công, điền các thông tin:
+ Tên riêng: A plus
+ chế độ đăng ký: IP/Domain
+ địa chỉ: mamnonsongnguaplus.cameraddns.net
+ port: 8000
+ user name: 
+ mật khẩu:
sau đó bấm vào lưu, xem trực tiếp
Lưu ý: user name và mật khẩu quý Phụ Huynh liên hệ quầy lễ tân để được hỗ trợ


1900 866 676